การโฆษณา

ความหมายของการโฆษณา

ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกับคำจำกัดความของคำว่า การโฆษณา ให้เข้าใจถูกต้อง เข้าใจตรงกันเสียก่อน ก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องอื่นๆ เพราะนี่คือหัวใจของการทำโฆษณา